Xã hội

Xuất khẩu gạo tháng 8 giảm mạnh
Xuất khẩu gạo trong tháng 8 đột ngột giảm mạnh 50% so với tháng trước và 69% so với cùng kỳ, theo ý kiến chuyên gia là hệ quả của họat động điều hành xuất khẩu gạo thời gian trước đó tạo ra tâm lý trì hoãn của khách hàng. Hiệp hội lương thực Việt Nam..